Copyright as a component of legal culture. Protection of copyright in the field of literature, music and visual arts in the Russian Empire – the view of Włodzimierz Spasowicz

Authors

  • Mikołaj Tarkowski University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Keywords:

Włodzimierz Spasowicz, copyright, copyright infringement, Russian Empire

Abstract

The article is devoted to the views of Włodzimierz Spasowicz on copyright of the Russian Empire in the nineteenth century. The issue of copyright in literature, music and visual arts were characterized on the basis of civil law and criminal law. Włodzimierz Spasowicz represented interesting opinion on the international aspect of copyright protection. The polemic – between Włodzimierz Spasowicz and Pierre Joseph Proudhon – on the essence of copyright was equally important.

References

Vysoczajszie utvierżdiennyj 20 marta 1911 goda zakon’ ob avtorskom’ pravie, [w:] Svod Zakonov Rossijskoj Imperii, t. X, cz. I, Sankt Peterburg 1912.

J., Uczta jubileuszowa, „Kraj” 16 maja (9 czerwca) 1899, nr 22.

„Kraj” 4(16) lipca 1882, nr 1.

Spasowicz W., Puszkin i Lermontow jako Bajroniści, „Ateneum” 1888, t. I, z. 3.

Bardach J., Spasowicz Włodzimierz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. A. Romanowski, t. XLI/1, z. 168, Warszawa – Kraków 2002.

Bardach J., Włodzimierz Spasowicz (1829-1906), [w:] W obiektywie nauki i w lustrze pamięci (o uczonych, pisarzach i politykach XIX wieku), red. W. Sudnik, Warszawa 2004.

Błeszyński J., Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie, Warszawa 1979.

Górnicki L., Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej, Wrocław 2013.

Jankowski M., Być liberałem w czasie trudnym. Rzecz o Włodzimierzu Spasowiczu, Łódź 1996.

Kmiecik Z., „Kraj” za czasów redaktorstwa Erazma Piltza, Warszawa 1969.

Kulczycka-Saloni J., Włodzimierz Spasowicz. Zarys monograficzny, Wrocław– Warszawa – Kraków – Gdańsk 1975.

Polska ustawa o prawie autorskim i Konwencja berneńska, red. F. Zoll, Warszawa 1926.

Prawo autorskie. Ustawa o prawie autorskim z r. 1926 w brzmieniu jednolitego tekstu z 1935 r. z objaśnieniami i dodaniem Konwencji berneńskiej, red. G. Groeger, Warszawa 1937.

Sławęcka E., Włodzimierz Spasowicz jako krytyk literatury rosyjskiej, Wrocław, Warszawa, Kraków 1969.

Spasowicz W., O prawie własności w literaturze, [w:] Pisma, t. IV, Sankt Petersburg 1892.

Spasowicz W., Prawa autorskie i kontrefakcja, Warszawa 1874.

Spasowicz W., Rzecz o tak zwanej własności literackiej, [w:] Pisma, t. IV, Sankt Petersburg 1892.

Szpoper D., Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1855-1862, Gdańsk 2003.

Szpoper D., Wstęp, [w:] W. Spasowicz, Liberalizm i narodowość. Wybór pism, red. M. Jaskólski, J. Kloczkowski, M. Kuniński, R. Legutko, J. M. Majchrowski, T. Merta, B. Szlachta, Kraków 2010.

Zajączkowski W., Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Euroazji, Warszawa 2015.

Published

2017-04-15

How to Cite

Tarkowski, M. (2017). Copyright as a component of legal culture. Protection of copyright in the field of literature, music and visual arts in the Russian Empire – the view of Włodzimierz Spasowicz. Miscellanea Historico-Iuridica, 15(2), 289–299. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/105