The significance of Immanuel Kant’s philosophy in shaping Polish philosophy of law thought of the 20th century

Authors

  • Anna Kryniecka-Piotrak University of Warsaw (Uniwersytet Warszawski)

Keywords:

philosophy of law, practical imperative, categorical imperative, law, individualism, peace

Abstract

The legacy of representatives of the 20th-century Polish philosophy of law thought still requires systematic studies and closer presentation of its ideas, for the ground that it is a source of interesting but sometimes not yet discovered or acquainted scientific concepts. An important part of it are concepts formulated under the influence of Kant's thoughts, taking into consideration that their authors are subject to various inspirations, often referring in their works to more than one philosophical system. Kant's philosophy is a source of inspiration for the formulation of original concepts of innovative sense, in which its assumptions are modified and creatively developed. It is significant that it significantly contributed to the shaping even such standpoints of view that presented a decidedly critical attitude towards German philosophy, mainly due to the alleged idealism and speculative nature. It turns out that Kant's philosophy in the works of representatives of Polish 20th-century philosophy of law thought constitutes an important contribution to concepts concerning the man’s place in society and in the global community, as well as the relationship between individuals and the role of positive law in shaping them. It confirms conviction that it is necessary to undertake research on law from an anthropological and axiological perspective, leading to the formation of the subject of research in the philosophy of law in a specific way. It also led to the consolidation of the view that there is an absolute imperative to respect humanity in every individual, becoming the basis of individualistic thinking and pacifism. The aim of the presented research is therefore a comprehensive presentation of the multidirectional influence of Kant's philosophy on the shaping of Polish 20th-century philosophy of law thought.

References

Czepita S., Koncepcje teoretycznoprawne Czesława Znamierowskiego, Poznań 1988.

Izdebski H., Elementy teorii i filozofii prawa, Warszawa 2011.

Kant I., Krytyka czystego rozumu, t. I, Warszawa 1957.

Kant I., Metafizyczne elementy teorii prawa, [w:] M. Szyszkowska, U źródeł współczesnej filozofii prawa i filozofii człowieka, Warszawa 1972.

Kant I., O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce. Do wiecznego pokoju. Projekt filozoficzny, Toruń 1995.

Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1984.

Koschembahr-Łyskowski I., Kilka uwag o potrzebach naszego prawa, „Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój” 1929, nr 10.

Krzymuski E., Encyklopedia prawa. Teoria prawa według wykładów prof. dr E. Krzymuskiego, Kraków 1921.

Krzymuski E., Historja filozofji prawa do połowy XIX wieku, Kraków 1923.

Krzymuski E., O odpowiedzialności karnej zwierząt, „Niwa” 1882, z. 175.

Krzymuski E., O znaczeniu filozofii prawa i o metodzie jej wykładu, „Niwa” 1881, z. 159.

Krzymuski E., Teoria karna Kanta ze stanowiska jego ogólnej nauki o rozumie praktycznym, Kraków 2013.

Krzymuski E., Wiek młodzieńczy przed sądem karnym, Kraków 1926.

Krzymuski W., O pojęciu nauki i jej najwyższym zadaniu, [w:] Prace z dziedziny teorji prawa, red. W.L. Jaworski, Kraków 1925.

Kuźmicz K., Immanuel Kant jako inspirator polskiej teorii i filozofii prawa w latach 1918-1950, Białystok 2009.

Kuźmicz K., Stosunek Czesława Znamierowskiego do filozofii Immanuela Kanta, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2007, Tom V.

Kuźmicz K., Teoria karna Immanuela Kanta w poglądach Edmunda Krzymuskiego, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2006, Tom IV.

Kuźmicz K., U źródeł filozoficznoprawnych rozważań Immanuela Kanta, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2005, Tom III.

Seidler G.L., Droga do człowieczeństwa, [w:] tenże, Rozważania, Toruń 2002.

Seidler G.L., Moje poglądy tolerowano, [w:] Dziwne losy filozofii prawa w Polsce, red. M. Szyszkowska, Warszawa 2001.

Seidler G.L., Myśl polityczna czasów nowożytnych, Kraków 1972.

Seidler G.L., W poszukiwaniu naczelnej idei, [w:] G.L. Seidler, Rozważania, Toruń 2002.

Seidler G.L., Z zagadnień filozofii prawa, Prawo i idee, Lublin 1984.

Seidler T., Jednostka, państwo, rząd (próba syntezy), Warszawa 1934..

Szyszkowska M., Dociekania nad prawem natury czyli o potrzebach człowieka, Warszawa 1972.

Szyszkowska M., Europejska filozofia prawa, Warszawa 1995.

Szyszkowska M., Mój dziennik, Łódź 1987.

Szyszkowska M., Neokantyzm. Filozofia społeczna wraz z filozofią prawa natury o zmiennej treści, Warszawa 1970.

Szyszkowska M., Teoria i filozofia prawa, Warszawa 2008.

Szyszkowska M., U źródeł współczesnej filozofii prawa i filozofii człowieka, Warszawa 1972.

Szyszkowska M., W opozycji do przeciętności, czyli własna droga do rozwoju, Białystok 2012.

Szyszkowska M., W poszukiwaniu sensu życia, Warszawa 1998.

Szyszkowska M., Za horyzontem, Warszawa 2002.

Szyszkowska M., Zarys europejskiej filozofii prawa, Białystok 2004.

Ziembiński Z., Koncepcje filozoficzne Czesława Znamierowskiego a prawoznawstwo, „Ruch Filozoficzny” 1970, t. 28, nr 1-2.

Znamierowski C., Etyka znów normatywna, [w:] Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, Warszawa 1960.

Znamierowski C., Głos w naradach nad teorią prawa, [w:] Prace z dziedziny teorji prawa, red. W.L. Jaworski, Kraków 1925.

Znamierowski C., Oceny i normy, Warszawa 1957.

Znamierowski C., Podstawowe pojęcia teorii prawa. Część pierwsza: układ prawny i norma prawna, Poznań 1924.

Znamierowski C., Psychologistyczna teoria prawa, „Przegląd Filozoficzny” 1922, z. 1.

Znamierowski C., rec. Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 1926, nr 3.

Znamierowski C., Z abecadła prawoznawcy, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 1958, nr 1.

Znamierowski C., Zasady i kierunki etyki, Warszawa 1957.

Znamierowski C., rec. E. Jarra, Historia filozofii prawa, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 1924, nr 3.

Published

2021-04-01

How to Cite

Kryniecka-Piotrak, A. (2021). The significance of Immanuel Kant’s philosophy in shaping Polish philosophy of law thought of the 20th century. Miscellanea Historico-Iuridica, 19(2), 161–180. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/511