The problem of applying metaphysical explanation to legal positivism on the example of social source thesis

Authors

  • Marcin Kanon University of Bialystok (Uniwersytet w Białymstoku)

Keywords:

positivism, metaphysics, philosophy of law, social source thesis, August Comte

Abstract

The aim of this article is to present a legal positivist social source thesis in the context of classical metaphysical reflection. Author uses the method of analysing the source texts and abstracts theses that can be considered as metaphysical. Metaphysical theses divide into existential and essential. They are expressed directly by an author or possible to reconstruct. Reasoning was based on convenience that universality of metaphysics should be considered temporally. The thesis about the evolution of ways of understanding reality, along with the development of mankind, is one of the cardinal assumptions of positivism in general. Based on this historiosophical rule, August Comte draws further conclusions about a possible modern philosophy for the future. The denial of metaphysics leads to cursory, perhaps unconscious, acceptance of the theses that have already been developed in the history of philosophy. The reflections are essentially focused on the issue of ontological status of society. Its understanding determines the understanding of social facts and seems to have an impact on social source thesis. The main part of the reflection is placed in a historical context. It enables to examine some aspects that are difficult to consider nowadays. One of the conclusions is that metaphysics to which positivism opposes is dominant in 19th century philosophy, but in general only one of many schools of thought. Since there is no specific literature on that matter, author signalize problems considering them generally.

References

Arystoteles, Metafizyka, tekst pol. oprac. M.A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, na podstawie tłum. T. Żeleźnika, Lublin 2017.

Bator A. (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Waszawa 2012.

Bekrycht T., Metafizyka pozytywizmu prawniczego w świetle fenomenologii prawa, [w:] „Avant. The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard” 2018, vol. 9, no 1.

Comte A., Rozprawa o duchu filozofji pozytywnej, Warszawa 1936.

Czeżowski T., O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Kęty 2004.

Durkheim E. zasady metody socjologicznej, Warszawa 2000.

Firlej M., Założenia metafizyczne w programie pozytywizmu logicznego, „Hybris” 2016, nr 35B.

Gizbert-Studnicki T., Metafizyka pozytywizmu prawniczego, „Principia” 2015, LXI-LXII.

Hart H.L.A., The Concept of Law, Oxford 2012.

Hart H.L.A., Honoré, T., Causation in The Law, Oxford 1985.

Kaszewski K., Pozytywizm, jego metoda i następstwa, Miejsce i data: b. d.

Krupiński F.S., Szkoła pozytywna, Oddruk z Bibl. Warsz. z m. lipca, sierpnia i września 1868.

Maryniarczyk S., Metafizyka a ontologie. Próby przezwyciężania metafizyki i ich paradoksy, Lublin 2015.

Mazurkiewicz Sz., Legal Positivism Social Source Thesis and Metaphysical Grounding: Employing Metaphysical Grounding Based on Metaphysical Laws, “Archiwum filozofii prawa i filozofii społecznej” 2019, nr 2.

Niemirycz J., Filozofja historji prawa, Warszawa 1874.

Ogonowski Z., Filozofia szkolna w Polsce XVII wieku, Warszawa 1985.

Pawlicki S., Studya nad pozytywizmem, Warszawa 1886.

Reinstadler S., Elementa philosophiae scholasticae, Fryburg Bryzgowijski 1901.

Stelmach J., Sarkowicz, R., Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1998.

Strawson P., Analiza i metafizyka, Kraków 1994.

Stróżewski W., Ontologia, Kraków 2004.

Struve H., Wstęp krytyczny do filozofii czyli rozbiór zasadniczych pojęć o filozofii, Warszawa 1898.

Taine H., Filozofia pozytywna w Anglii. Studyum nad Stuartem Millem, Warszawa 1883.

Zajadło J. (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, Warszawa 2007.

Zirk-Sadowski M., Analityczna filozofia prawa, [w:] Filozofia prawa. Normy i fakty, red. J. Hołówka, B. Dziobkowski, Warszawa 2020.

Zirk-Sadowski M., Pozytywizm prawniczy a filozoficzna opozycja podmiotu i przedmiotu poznania, [w:] Studia z filozofii prawa, red. J. Stelmach, Kraków 2001.

Żukowski L.J., Prawo jako fakt społeczny, „Studia prawnicze” 2017, Zeszyt I (209).

Published

2021-04-01

How to Cite

Kanon, M. (2021). The problem of applying metaphysical explanation to legal positivism on the example of social source thesis. Miscellanea Historico-Iuridica, 19(2), 241–265. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/516