[1]
Szczygielski, K. 2017. M. Tarkowski, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939 (Faculty of Law and Social Sciences of the Stefan Batory University in Vilnius in the years 1919-1939), Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, 344 pages. Miscellanea Historico-Iuridica. 15, 2 (Apr. 2017), 361–364.