[1]
Łysko, M. 2014. Kronika Katedry Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej (rok 2013). Miscellanea Historico-Iuridica. 13, 1 (Jan. 2014), 345–351.