[1]
Kuźmicz, K. 2013. A Few Remarks in Support of Utopianism. About Work of Łukasz Stefaniak: Utopizm: źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne. Miscellanea Historico-Iuridica. 12, (Jan. 2013), 437–450.