[1]
Nikžentaitis, A. 2010. Znaczenie Unii Lubelskiej po 440 latach dla Europy XXI w. Miscellanea Historico-Iuridica. 9, (Jan. 2010), 9–14.