[1]
Niczyporuk, P. 2010. Stwierdzenie ciąży (inspectio ventris) jako środek ochrony interesów dziecka poczętego w prawie rzymskim. Miscellanea Historico-Iuridica. 9, (Jan. 2010), 29–40.