[1]
Skelnik, J.M. 2010. Tworzenie i organizacja Królewsko-Polskiego sądownictwa wojskowego w latach 1917–1918. Miscellanea Historico-Iuridica. 9, (Jan. 2010), 53–66.