[1]
Fiedorczyk, P. 2010. Organizacja rządowego etapu prac legislacyjnych w świetle wewnętrznych dokumentów Rady Ministrów w latach 1944–1946 . Miscellanea Historico-Iuridica. 9, (Jan. 2010), 97–107.