[1]
Łysko, M. 2010. Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2009). Miscellanea Historico-Iuridica. 9, (Jan. 2010), 165–168.