[1]
Szczygielski, K. 2009. Leonard Piętak – wspomnienie w setną rocznicę śmierci . Miscellanea Historico-Iuridica. 8, (Jan. 2009), 59–72.