[1]
Prokop, K. 2009. Konstytucyjny system organów państwowych Republiki Litewskiej w pierwszych latach niepodległości (1918–1926) . Miscellanea Historico-Iuridica. 8, (Jan. 2009), 89–108.