[1]
Szczygieł, G.B. 2009. Instytucja warunkowego zwolnienia w latach 1944–1960 . Miscellanea Historico-Iuridica. 8, (Jan. 2009), 175–188.