[1]
Łysko, M. 2009. Orzecznictwo karno-administracyjne w zakresie dostaw obowiązkowych płodów rolnych w Polsce Ludowej. Miscellanea Historico-Iuridica. 8, (Jan. 2009), 189–221.