[1]
Jamróz, L. 2009. Wybrane konstytucyjne prawa i wolności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986–1997 . Miscellanea Historico-Iuridica. 8, (Jan. 2009), 235–256.