[1]
Bożyk, S. 2009. Wacław Komarnicki, Polskie prawo polityczne (geneza i system), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, 592 strony. Miscellanea Historico-Iuridica. 8, (Jan. 2009), 279–282.