[1]
Willer, R. 2009. Określanie granic karalności w procesie kształtowania się rosyjskiego prawa karnego. Miscellanea Historico-Iuridica. 7, (Jan. 2009), 29–50.