[1]
Laskowska, K. 2009. Podstawowe zagadnienia instytucji kary śmierci w świetle prawa i praktyki wymiaru sprawiedliwości w dziejach Rosji. Miscellanea Historico-Iuridica. 7, (Jan. 2009), 51–69.