[1]
Kuźmicz, K. 2009. Wpływ filozofii Immanuela Kanta na poglądy filozoficznoprawne Eugeniusza Bautro. Miscellanea Historico-Iuridica. 7, (Jan. 2009), 95–120.