[1]
Maksimiuk, D. 2009. Z problematyki kodyfikacji prawa karnego materialnego początków Polski Ludowej. Miscellanea Historico-Iuridica. 7, (Jan. 2009), 141–151.