[1]
Fiedorczyk, P. 2009. Dyskusja na temat miejsca prawa rodzinnego w systemie prawa Polski Ludowej. Miscellanea Historico-Iuridica. 7, (Jan. 2009), 153–173.