[1]
Lityński, A. 2009. O Podstawach ustawodawstwa karnego ZSRR z 1958 r. oraz o kodeksie karnym RSFRR z 1960 r. Miscellanea Historico-Iuridica. 7, (Jan. 2009), 175–193.