[1]
Bartnicki, A. 2009. Michaił Gorbaczow – prezydent upadającego państwa. Miscellanea Historico-Iuridica. 7, (Jan. 2009), 195–208.