[1]
Sakowicz, A. 2009. Problematyka odpowiedzialności karnej sędziów stosujących przepisy dekretu o stanie wojennym z mocą wsteczną (Glosa do uchwały SN z dnia 20 grudnia 2007 r., I KZP 37/2007) . Miscellanea Historico-Iuridica. 7, (Jan. 2009), 209–228.