[1]
Maksimiuk, D. 2009. Dokument archiwalny dotyczący „uporządkowania” przez władzę ludową prawodawstwa w powojennej Polsce. Miscellanea Historico-Iuridica. 7, (Jan. 2009), 231–233.