[1]
Szczygielski, K. 2009. Prawo rzymskie w uniwersytetach II Rzeczypospolitej O książce Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, pod red. Magdaleny Pyter, Lublin 2008, 423 strony. Miscellanea Historico-Iuridica. 7, (Jan. 2009), 237–246.