[1]
Maksimiuk, D. 2009. Sejmik wielkopolski. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. Andrzeja Kamieńskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – jarocin 2008, 183 strony. Miscellanea Historico-Iuridica. 7, (Jan. 2009), 261–263.