[1]
Szczygielski, K. 2009. Międzynarodowa konferencja naukowa „Zagadnienia aktualne historii państwa i prawa krajów Centralno-Wschodniej Europy” – Lwów 24–25 kwietnia 2009 r. Miscellanea Historico-Iuridica. 7, (Jan. 2009), 288–289.