[1]
Szczygieł, G.B. 2008. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce międzywojennej. Miscellanea Historico-Iuridica. 6, (Jan. 2008), 41–54.