[1]
Kuźmicz, K. 2008. Wpływ filozofii kantowskiej na poglądy filozoficznoprawne Eugeniusza Jarry. Miscellanea Historico-Iuridica. 6, (Jan. 2008), 79–95.