[1]
Grat, I.S. 2008. Uchwalenie dekretu z 22 stycznia 1946 r. o wyjątkowym dopuszczeniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisania na listę adwokatów. Miscellanea Historico-Iuridica. 6, (Jan. 2008), 97–107.