[1]
Fiedorczyk, P. 2008. Stosunki prawne z pokrewieństwa i prawo opiekuńcze w projekcie kodeksu cywilnego z 1948 r. Miscellanea Historico-Iuridica. 6, (Jan. 2008), 109–123.