[1]
Łysko, M. 2008. Kara pracy poprawczej w orzecznictwie karno-administracyjnym Polski Ludowej. Miscellanea Historico-Iuridica. 6, (Jan. 2008), 143–168.