[1]
Łysko, M. 2008. Ministerstwo Sprawiedliwości u progu planu 6-letniego – dokument archiwalny. Miscellanea Historico-Iuridica. 6, (Jan. 2008), 171–183.