[1]
Łysko, M. 2008. Piotr Majer, Ustawy policji polskiej (1791–1990). Źródła z komentarzem, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2007. Miscellanea Historico-Iuridica. 6, (Jan. 2008), 202–203.