[1]
Lityński, A. 2008. jerzy Ochmański, Administracja świadcząca. Kształtowanie się idei organizatorskiej funkcji państwa w Polsce Ludowej (1944– –1989), Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006, 268 stron . Miscellanea Historico-Iuridica. 6, (Jan. 2008), 204–205.