[1]
Maksimiuk, D. 2008. Adam Redzik, Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce, wyd. Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2007, 208 stron. Miscellanea Historico-Iuridica. 6, (Jan. 2008), 208–209.