[1]
Łysko, M. 2008. Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2007). Miscellanea Historico-Iuridica. 6, (Jan. 2008), 213–215.