[1]
Czefranowa, E.A. 2007. Historyczne uwarunkowania regulacji małżeńskich stosunków majątkowych w prawie rosyjskim. Miscellanea Historico-Iuridica. 5, (Jan. 2007), 11–20.