[1]
Szczygielski, K. 2007. Konkubinat w przedkodeksowym prawie kanonicznym Kościoła katolickiego. Miscellanea Historico-Iuridica. 5, (Jan. 2007), 21–31.