[1]
Łopatecki, K. 2007. Cywilna jurysdykcja wobec wojskowych w Koronie na przełomie XVI i XVII stulecia. Miscellanea Historico-Iuridica. 5, (Jan. 2007), 33–56.