[1]
Maksimiuk, D. 2007. Działalność posłów sejmiku proszowickiego na sejmie ekstraordynaryjnym z 1637 r. Miscellanea Historico-Iuridica. 5, (Jan. 2007), 57–75.