[1]
Kuźmicz, K. 2007. Stosunek Czesława Znamierowskiego do filozofii Immanuela Kanta. Miscellanea Historico-Iuridica. 5, (Jan. 2007), 77–94.