[1]
Wołkonowski, J. 2007. Skargi mniejszości żydowskiej na arenie międzynarodowej na zachowanie się żołnierzy polskich podczas wyzwolenia Wilna w kwietniu 1919 r . Miscellanea Historico-Iuridica. 5, (Jan. 2007), 105–120.