[1]
Fiedorczyk, P. 2007. Z badań nad prawem rodzinnym w projekcie kodeksu cywilnego z 1948 r. Miscellanea Historico-Iuridica. 5, (Jan. 2007), 139–156.