[1]
Łysko, M. 2007. Zbiórki publiczne na rzecz Kościoła rzymskokatolickiego w świetle polityki wyznaniowej władz okresu gomułkowskiego . Miscellanea Historico-Iuridica. 5, (Jan. 2007), 157–173.