[1]
Łysko, M. 2007. Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (lata 2005–2006). Miscellanea Historico-Iuridica. 5, (Jan. 2007), 195–199.