[1]
Fiedorczyk, P. 2020. Katarzyna Sójka-Zielińska 1931–2019. Miscellanea Historico-Iuridica. 18, 1 (Apr. 2020), 7–8.