(1)
Szczygielski, K. M. Tarkowski, Wydział Prawa I Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego W Wilnie W Latach 1919-1939 (Faculty of Law and Social Sciences of the Stefan Batory University in Vilnius in the Years 1919-1939), Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, 344 Pages. MiscellaneaHI 2017, 15, 361-364.